Verkoopsvoorwaarden

Herroepingsrecht
Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.
Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (Art. 46, $1, 2°) heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen zoals in een winkeletalage. Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden.
Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.
De onderneming kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten (Art. 47, §4, 1°-6°). De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de onderneming de consument verwittigd heeft van de ontstentenis van een herroepingsrecht.

Defecte toestellen kunnen niet worden geretourneerd binnen de 14 dagen, dan wordt het een omruiling of herstelling (afhankelijk van de procedure die het merk voorschrijft).

Retour aanvragen

De uitoefening van het herroepingsrecht door de consument is slechts mogelijk op de volgende wijze en onder de volgende strikte voorwaarden. De consument kan zijn bestelling uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen, vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, of uiterlijk de laatste dag van de herroepingstermijn, gratis terugsturen aan de onderneming.

DEAD ON ARRIVAL:
Als een product binnen de 7 werkdagen na ontvangst defect blijkt te zijn, kan het worden omgeruild voor een nieuw, werkend product. Let wel, het defecte toestel dient eerst retour naar ons te komen. Na controle kunnen wij pas omruilen. Na die 7 dagen wordt het een herstelling. Het is dus aangewezen om het product te testen binnen de 7 dagen na ontvangst.

Hoe vraagt de consument een retour aan:

1. De consument dient eerst de retour aan te vragen via het contactformulier. Dit dient geheel ingevuld te zijn, zo niet wordt de retouraanvraag niet aanvaard.
Indien Heyman Reference een foute bestelling heeft geleverd, kan de consument opteren voor een terugbetaling of een omruiling. De consument betaalt hiervoor geen extra kost.
Indien de consument een fout heeft gemaakt en hij wenst een omruiling, betaalt hij een omruilkost ter waarde van €13,99.

2. Na aanvaarding van de retouraanvraag door Heyman Reference BVBA, ontvangt de consument een e-mailbevestiging waarin verdere instructies staan voor de retourverzending.

3. De instructies op het retourformulier worden gevolgd voor terugzending.
a) hetzij op kosten van de consument en onder zijn verantwoordelijkheid terugsturen (Art 47, §1) naar:
Heyman Reference BVBA
Krijgsbaan 209
9140 Temse

b) hetzij, enkel voor wat de grote toestellen (vb TV,…) betreft, mits betaling van 59,99 euro in de transportkosten, laten ophalen door Heyman Reference BVBA. In geval van klein elektro betaalt de consument een tussenkomst van 13,99 euro voor de pick-up.

4. Retourzendingen worden enkel geaccepteerd wanneer deze binnen dezelfde termijn in de oorspronkelijke, onbeschadigde staat en in de originele verpakking, samen met alle meegeleverde toebehoren, de gebruiksaanwijzing, de factuur/leveringsbon en het ingevulde retourformulier worden teruggestuurd.

Retourzendingen die onvolledig zijn, worden geweigerd door ons.

Bij terugzending van goederen draagt de consument de verantwoordelijkheid voor beschadiging of verlies.

Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” of “tegen rembours” worden niet aanvaard.
Producten die bij ontvangst door de verkoper niet aan de retourvoorwaarden voor herroeping voldoen, komen niet in aanmerking voor terugbetaling. Deze artikelen worden naar u teruggestuurd en de gemaakte kosten worden aan u in rekening gebracht.
De retourzending dient klaar te staan, zodat onze transportdienst geen vertraging oploopt.

Enkele aanbevelingen voor een goede bescherming van de terugzending:
Verpak het goed in zijn originele verpakking met een EXTRA bruine of witte buitenste doos. Het product zit in de originele doos mét een 2de buitenste bruine of witte doos voor een goede bescherming. Indien mogelijk terugzenden in de buitenste doos met de geleverde opvulmaterialen. Het product dient aan alle kanten te zijn beschermd tegen mogelijk schokken en stoten.
Neem stevigheid, stootvastheid en duurzaamheid als maatstaven als u het goed terug inpakt. Gebruik sterke plakband op de buitenste doos om de kans op beschadiging te minimaliseren. Verwijder gebruikte stickers wanneer de doos reeds gebruikt is, dit om verwarring te voorkomen.
Opgelet: het etiket voor retour mag NIET op de originele doos worden gekleefd, dit moet op een extra buitenste bruine of witte doos gekleefd worden. Indien dit op de originele verpakking is gekleefd, wordt dit door ons geweigerd!

Terugbetaling
Binnen de 5 werkdagen na acceptatie van de terugname zal Heyman Reference BVBA de betaalde sommen terugstorten (Art. 47, §3.).
Wanneer het herroepingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de vermelde voorwaarden, zullen we binnen een termijn van 5 werkdagen overgaan tot terugbetaling van elke som die ons zou zijn betaald voor de aankoop van één of meerdere artikels. De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer of IBAN nummer dat is vermeld op het retourformulier.
Verzendkosten worden niet terugbetaald!

Als een goed niet voldoet aan de retourvoorwaarden
Als een goed niet voldoet aan de gestelde retourvoorwaarden wordt de retouraanvraag niet aanvaard.
Houd er rekening mee dat de betalingsverplichting van de bestelling blijft bestaan.

Het herroepingsrecht is NIET van toepassing op volgende producten:
• Softwarepakketten, inktcartridges en tonercassettes waarvan de verzegeling is verbroken of waarvan de verpakking is geopend.
Dit geldt eveneens ook voor geïnstalleerde of geregistreerde producten.
• Ingewisselde of ingevulde vouchers en cadeaubonnen.
• Afgesloten abonnementen en simkaarten, al dan niet in combinatie met hardware. Vooraf betaalde herlaadbare telefoonkaarten.
• Artikelen die vanwege de hygiëne niet geruild kunnen worden, zoals (in-ear) headsets.
• Producten speciaal vervaardigd conform instructies van de consument.
• Beschadigde of onvolledige toestellen.

0 reacties

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*